Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov

Obveščamo vas, da je na povezavi Spremembe na področju DDV objavljeno pojasnilo glede Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov. Državni zbor RS je dne 23. 8. 2022 na 14. izredni seji sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE), katerega objava v Uradnem listu RS se pričakuje najkasneje 31. 8. 2022 in uveljavitev zakona s 1. 9. 2022.