Začetek uporabe ICS2 Release 3

V skladu z IZVEDBENIM SKLEPOM KOMISIJE (EU) 2023/2879 z dne 15. decembra 2023 o oblikovanju delovnega programa v zvezi z razvojem in začetkom uporabe elektronskih sistemov, predvidenih v carinskem zakoniku Unije, ICS2 Release 3, zajema izvajanje vseh novih obveznosti vlaganja vstopnih skupnih deklaracij (VSD) ter povezanih poslovnih procesov in procesov upravljanja tveganj za vse blago v pomorskem prometu, prometu po celinskih plovnih poteh ter v cestnem in železniškem prometu (to vključuje blago v poštnih pošiljkah, ki potujejo s temi prevoznimi sredstvi). 

Faza 3 se bo izvedla na naslednji način: 

  1. najprej bodo postopno uvedeni pomorski prevozniki in prevozniki po celinskih plovnih poteh (korak 1), 
  2. nato vložniki internih nakladnic v pomorskem prometu in prometu po celinskih plovnih poteh (korak 2), 
  3. nato pa še cestni in železniški prevozniki (korak 3).

Datumi za obvezno vlaganje VSD v ICS2 za posamezne korake:

  • korak 1: 3. 6. 2024
  • korak 2: 4. 12. 2024
  • korak 3: 1. 4. 2025

Več informacij  GB