Vodenje postopkov v zvezi s spremembo podatkov v carinski deklaraciji v SIAIS2 in centralno deljenje carinskih deklaracij

Navodilo o spremembi podatkov in izreku neveljavnosti carinske deklaracije po prepustitvi blaga.