Vlaganje in izpolnjevanje uvoznih carinskih deklaracij v povezavi s carinskim zastopanjem

Carinska deklaracija se izpolnjuje v skladu s Prilogo B Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije ter v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (Uradni list RS, št. 14/23 in 100/23).

1. Oseba vloži deklaracijo v svojem imenu in za svoj račun:

  • V uvozni deklaraciji je oseba navedena kot uvoznik (PE 3/15 in 3/16) in deklarant (PE 3/17 in 3/18).
  • Ker nima carinskega zastopnika, se PE 3/19, 3/20 in 3/21 pustijo prazni.
  • Oseba sama vloži deklaracijo v SIAIS2.

2. Oseba imenuje neposrednega carinskega zastopnika (ki nastopa v tujem imenu in za tuj račun)

  • Oseba, za katero se vloži uvozna deklaracija, je navedena kot uvoznik (PE 3/15 in 3/16) in deklarant (PE 3/17 in 3/18).
  • Carinski zastopnik je naveden kot zastopnik (PE 3/19, 3/20), oznaka statusa zastopnika v PE 3/21 je 2.
  • Carinski zastopnik, ki je naveden v PE 3/19 in 3/20, vloži carinsko deklaracijo v SIAIS2.

3. Oseba imenuje posrednega carinskega zastopnika (ki nastopa v svojem imenu in za tuj račun)

  • Oseba, za katero se vloži uvozna deklaracija, je navedena kot uvoznik (PE 3/15 in 3/16).
  • Carinski zastopnik je naveden kot deklarant (PE 3/17 in 3/18) in zastopnik (PE 3/19, 3/20), oznaka statusa zastopnika v PE 3/21 je 3.
  • Carinski zastopnik, ki je naveden v PE 3/19 in 3/20, vloži carinsko deklaracijo v SIAIS2.