Uvedba polja A054 na REK-O obrazcu za izplačila od 1. 4. 2023 dalje

Kot smo vas seznanili v novici »Sprememba Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev« dne 5. 1. 2023 je v Uradnem listu RS, št. 166, z dne 30. 12. 2022 objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev. V Pravilniku je na novo določena vsebina in oblika REK-O obrazca tako, da sta dodani polji:

  • A054a Oznaka dohodka (polja B), ki se všteva v davčno osnovo in
  • A054z Znesek dohodka, ki se všteva v davčno osnovo

Tako dopolnjen REK-O obrazec se uporablja za dohodke, izplačane od 1. aprila 2023 dalje.

Obveščamo vas, da je shema REK-O obrazca objavljena na portalu eDavki, shema analitičnega dela REK-O obrazca pa: https://edavki.durs.si/Documents/Schemas/REK_O_Analytical_1.xsd.

Testiranje na testnem portalu eDavki bo omogočeno od 1. 3. 2023 dalje. Vgrajene kontrole