Težave pri oddaji obračuna DohDej za leto 2021 pri zavezancih s pričetkom opravljanja dejavnosti v letu 2021 so bile odpravljene

Davčni zavezanci, ki so z opravljanjem dejavnosti pričeli v letu 2021 in oddajajo redni letni davčni obračun za leto 2021 po 31. 3. 2022 (skladno z zakonodajo, ki podaljšuje rok za oddajo obračuna do 3. 5. 2022), naj opozorilo, da oddajajo davčni obračun po roku, obravnavajo kot brezpredmetno. Davčni zavezanci, ki so z opravljanjem dejavnosti pričeli v letu 2021, in želijo v davčnem obračunu uveljavljati spremembo načina ugotavljanja davčne osnove, davčnega obračuna zaradi tehničnih težav niso mogli predložiti. Težava je bila odpravljena v torek, 12. 4. 2022.

Hvala za razumevanje.