Tehnično navodilo o obliki in načinu dostave poročil poročevalskih operaterjev platform Finančni upravi RS – Tehnični protokol

Sprememba dokumenta.