Sprememba Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida Uradni list RS, št 104/2022

Uredba spreminja Prilogo 1 na način, da se za spodaj navedena goriva od 2. 8. 2022 dalje ponovno uvaja obveznost plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (v nadaljevanju: dajatev CO2) in Najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti  (v nadaljevanju: NRO):

 • Motorni bencin iz tarifnih oznak 2710 12 31 do 2710 12 90 in 2710 20 90.
 • Plinsko olje iz tarifnih oznak 2710 19 43 do 2710 19 48 in 2710 20 11 do 2710 20 19.
 • Kurilno olje iz tarifnih oznak 2710 19 62 do 2710 19 68 in 2710 20 31 do 2710 20 39.
 • Naravni (zemeljski) plin iz tarifne oznake 2711 21 00.

Zgoraj navedeno pomeni, da se v mesečnem obračunu CO2 za mesec avgust 2022 v vrstice:

 • 1.1 letalski bencin
 • 1.2 osvinčeni bencin
 • 1.3 neosvinčeni bencin (RON več ali enako kot 98)
 • 1.4 neosvinčeni bencin (RON več ali enako kot 98)
 • 3. plinsko olje
 • 4. kurilno olje
 • 8. naravni ( zemeljski) plin
 • 8.P poračun za dobavljene količine zemeljskega plina

vnese le količine goriva, za katere je nastala obveznost od 2. 8. 2022 do 31. 8. 2022.

Količin, za katere je obveznost za obračun nastala 1. 8. 2022 se ne vnaša.