Sprejet je bil osmi paket omejevalnih ukrepov zaradi razmer v Ukrajini

Paket je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije, L259I, dne 6. 10. 2022, in sicer:

  • Sprejeta je podlaga za uvedbo cenovne kapice za rusko nafto, ki se prevaža v pomorskem prometu
  • Sprejete so dodatne prepovedi trgovanja s strelnim orožjem ter strelivom
  • Prepoved uvoza določenih izdelkov, npr. izdelki iz jekla in železa, predelani v tretji državi, ki vsebujejo izdelke iz jekla in železa s poreklom iz Rusije (za določene izdelke se uvajajo izjeme v določeni količini – kvote)
  • Blago se v posameznih prilogah deli na dva dela, pri čemer se rok za uveljavitev prepovedi za blago iz določenega dela priloge podaljša 
  • Razširja se seznam blaga, za katerega veljajo prepovedi izvoza v Rusijo, npr. rezervni deli za zrakoplove in vesoljska plovila
  • Na seznam oseb, za katere veljajo določene omejitve, se dodajo osebe, odgovorne za nezakonito priključitev ukrajinskega ozemlja Rusiji ter druge osebe, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine
  • Prepoveduje se opravljanje funkcij v upravnih organih nekaterih podjetij v ruski državni lasti za državljane EU
  • Prepoveduje se ponujanje določenih storitev, npr. zagotavljanje storitve denarnice, računa ali skrbništva v zvezi s kriptosredstvi ruskim državljanom ali osebam, ki prebivajo v Rusiji oz. pravnim osebam s sedežem v Rusiji, zagotavljanje računovodske ali revizijske storitve,…