Sprejet je bil enajsti paket omejevalnih ukrepov zaradi razmer v Ukrajini

Paket je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije, L1591 I, dne 23. 6. 2023.

Bistvene spremembe členov Uredbe 833/2014 o omejevalnih ukrepih, ki veljajo pri trgovanju z Rusko federacijo:

  • prepoved prodaje, licenciranja ali drugega načina prenosa pravic intelektualne lastnine ali poslovnih skrivnosti neposredno ali posredno kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji, za blago navedeno v posameznih prilogah,
  • prepoved tranzita blaga iz posameznih prilog preko ozemlja Rusije,
  • najava posebnih letov med Rusijo in EU (tudi preko tretjih držav) pred začetkom leta in vsaj 48 ur vnaprej,
  • prepoved dostopa do pristanišč v posameznih primerih določenim plovilom,
  • prepoved uvoza železa in jekla, kadar je bil obdelan v tretji državi in prihaja iz Rusije,
  • črta se posebna določba člena 3j o prepovedi uvoza premoga in drugih proizvodov iz priloge, se pa to blago uvrsti v prilogo XXI, za katero je določena prepoved uvoza po členu 3i,
  • določajo se prehodna obdobja za posamezno blago na podlagi predhodno sklenjenih pogodb,
  • spremembe posameznih prilog, ki določajo sezname blaga, za katerega veljajo prepovedi oziroma omejitve,
  • dodana je nova priloga XXXV, ki vsebuje strelno in drugo orožje.

Sprejeta je bila izvedbena uredba za izvajanje Uredbe 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo suverenost in neodvisnost Ukrajine, ki se nanaša na določitev fizičnih in pravnih oseb ter zamrznitev finančnih sredstev.