Revidiran datum začetka uporaba ICS2 R3

Informacije so objavljene na strani ICS2 Release 3.

Informativni pregled za sektor pomorskega prometa in celinskih plovnih poti je zdaj na voljo tudi v več jezikih na isti strani pod naslovom “Kako se pripraviti“. To vključuje ključne informacije o spremembah in potrebnih korakih za pripravo za uvedbo ICS2. Poleg tega sta na spletu na voljo video in informacije za tehnično pripravo. Pripravlja se tudi informativni pregled za železniški in cestni sektor, ki bo objavljen leta 2024.