REK-O – poročanje podatkov o nadomestilu plač, ki so predmet delnega povračila po ZPGOPEK

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize – ZPGOPEK v 21. členu ureja možnost delnega povračila nadomestila plač zaradi skrajšanega polnega delovnega časa in v 35. členu delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Izplačilo nadomestila plače, ki ga delodajalec dobi povrnjenega, poroča na REK-O obrazcu z navedbo vrste dohodka 1001, znesek nadomestila, ki ga dobi povrnjenega prikaže v polju A062 z osnovo P01 (podrobno v P01b), za oblikovanje pokojninske osnove pa poroča v polju M01.

Podrobno:

Ukrepe delnega povračila nadomestil plač po ZPGOPEK delodajalec uveljavlja pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Ob izplačilu nadomestil plače v skladu z 21. in 35. členom ZPGOPEK je treba upoštevati sledeče:

 • delodajalec, ki je plačnik davka, najkasneje na dan izplačila prek sistema eDavki predloži REK-O obrazec za izplačilo plače in nadomestila plače z oznako vrste dohodka 1001;
 • na predloženem REK-O obrazcu poroča vsa izplačila plač in nadomestil plač za posamezen mesec in ločeno poročanje za nadomestila plač, ki jih dobi povrnjene na podlagi ZPGOPEK ni predvideno;
 • izplačana nadomestila plač v skladu z 21. in 35. členom ZPGOPEK se v individualnem delu REK-O obrazca poročajo v polju A062 z uporabo osnove P01 (skupaj z ostalim delom plače), in še ločeno v polju P01b Nadomestila plače, ki ne bremenijo delodajalcev (skupaj z morebitnimi ostalimi nadomestili plač, ki ne bremenijo delodajalca),
 • za namene oblikovanja pokojninske osnove se nadomestila plače v skladu z  21. in 35. členom ZPGOPEK poročajo v rubriki M01 – Plača in nadomestilo plače.

1. Primer poročanja: uveljavljanje delnega povračila nadomestila plač zaradi skrajšanega polnega delovnega časa:

Delavec dela skrajšan delovni čas (npr. v januarju 2023 dela skrajšani delovni čas 6 ur/dnevno – za mesec januar to znaša 132 ur) in prejme plačo in nadomestilo plače v višini 1.300 EUR (od tega za redno delo 1.000 eur, za skrajšan delovni čas 300 EUR). V individualnem delu REK-O poroča:

 • v polje A052 (1101 Plača in nadomestila plače)  znesek 1.300 EUR,
 • v polje A062 osnova P01 vpiše 1.300 EUR, pri čemer se:
 • v polje P01a (Plače in nadomestila plače) vpiše podatek o številu dejansko opravljenih ur in znesek izplačane plače za opravljeno delo:
  • A062 Znesek 1.000 EUR in A062a Ure 132 ur 
 • v polje P01b (Nadomestila plače, ki ne bremenijo delodajalcev) vpiše podatek o številu ur in znesek nadomestila plače delnega začasnega čakanja na delo, za katerega delodajalec naknadno uveljavlja delno povračilo pri Zavodu:
  • A062 Znesek 300 EUR in A062a Ure 44 ur 
 • v rubriki M01 (plača in nadomestilo plače) vpiše znesek 1.300 EUR (plača+ nadomestilo po ZPGOPEK), ure 176 in obdobje 1.1.2023 – 31.1.2023.

2. Primer poročanje: nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo:

Delavec, ki je cel mesec (npr. za januarju 2023 je 176 ur) na čakanju in prejme nadomestilo plače v višini 1000 EUR. V individualnem delu REK-O poroča:

 • v polje A052 (1101 Plača in nadomestila plače) znesek 1.000 EUR;
 • v polje A062 osnova P01 vpiše 1.000
 • v polje P01b (Nadomestila plače, ki ne bremenijo delodajalcev) vpiše podatek o številu ur in znesek izplačanega nadomestila plače za začasnega čakanja na delo, za katerega delodajalec naknadno uveljavlja povračilo pri Zavodu:
  • A062 Znesek 1.000 EUR in A062a Ure 176 ur 
 • v rubriki M01 (plača in nadomestilo plače) vpiše znesek 1.000 EUR (nadomestilo po ZPGOPEK), ure 176 in obdobje 1.1.2023 – 31.1.2023.