Program e-učenja za centralizirano carinjenje pri uvozu (CCI), faza I

Centralizirano carinjenje pri uvozu gospodarskim subjektom omogoča, da carinsko deklaracijo vložijo pri enem carinskem uradu, blago v carinski postopek pa predložijo pri drugem carinskem organu v drugi državi članici. V modulu je predstavljena 1. faza digitalizacije koncepta centraliziranega carinjenja, ki uvaja poenostavljeno komunikacijo med različnimi carinskimi uradi v različnih državah članicah.

Program e-učenja za centralizirano carinjenje pri uvozu (CCI), faza I