Pripomoček za izračun splošne olajšave

Splošna olajšava, ki se v letu 2022 upošteva pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja.