Poročilo o pobranih davkih in drugih dajatvah September (2023)

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu septembru 2023 pobrala neto 1.868,8 milijonov evrov prihodkov, kar je za 108,5 milijonov evrov oz. za 6,2 % več kot v septembru 2022 in za 296,9 milijonov evrov oz. za 18,9 % več kot v septembru 2021.

V obdobju januar – september 2023 je FURS pobrala neto 16.502,0 milijonov evrov prihodkov, kar je za 832,0 milijonov evrov oz. za 5,3 % več kot v enakem obdobju lani in za 2.474,1 milijonov evrov oz. za 17,6 % več kot v obdobju januar – september 2021.

Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2023