Poročilo o pobranih davkih in drugih dajatvah Junij (2023)

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu juniju 2023 pobrala neto 1.900,6 milijonov evrov prihodkov, kar je za 49,5 milijonov evrov oz. za 2,7 % več kot v juniju 2022 in za 255,8 milijonov evrov oz. za 15,6 % več kot v juniju 2021.

V obdobju januar – junij 2023 je FURS pobrala neto 10.971,4 milijonov evrov prihodkov, kar je za 463,7 milijonov evrov oz. za 4,4 % več kot v enakem obdobju lani in za 1.629,0 milijonov evrov oz. za 17,4 % več kot v obdobju januar – junij 2021.

Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2023