Poročilo o pobranih davkih in drugih dajatvah Januar (2023)

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu januarju 2023 pobrala neto 1.829,4 milijonov evrov prihodkov, kar je za 52,4 milijonov evrov oz. za 2,9 % več kot v januarju 2022 in za 308,8 milijonov evrov oz. za 20,3 % več kot v januarju 2021. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2023