Poročilo o pobranih davkih in drugih dajatvah Februar (2023)

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu februarju 2023 pobrala neto 1.692,3 milijonov evrov prihodkov, kar je za 122,4 milijonov evrov oz. za 7,8 % več kot v februarju 2022 in za 325,2 milijonov evrov  oz. za 23,8 % več kot v februarju 2021.

V obdobju januar – februar 2023 je FURS pobrala neto 3.521,6 milijonov evrov prihodkov, kar je za 174,8 milijonov evrov oz. za 5,2 % več kot v enakem obdobju lani in za 634,0 milijonov evrov  oz. za 22,0 % več kot v obdobju januar – februar 2021.

Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2023