Poročilo o pobranih davkih in drugih dajatvah (December 2022)

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu decembru 2022 pobrala neto 1.845,7 milijonov evrov prihodkov, kar je za 49,5 milijonov evrov oz. za 2,8 % več kot v decembru 2021 in za 394,2 milijonov evrov oz. za 27,2 % več kot v decembru 2020.

V obdobju januar – december 2022 je FURS pobrala neto 21.049,2 milijonov evrov prihodkov, kar je za 1.833,7 milijonov evrov oz. za 9,5 % več kot v obdobju januar – december 2021 in za 4.767,5 milijonov evrov oz. za 29,3 % več kot v obdobju januar – december 2020. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2022