Poročilo o pobranih davkih in drugih dajatvah (Avgust 2022)

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu avgustu 2022 pobrala neto 1.728,1 milijonov evrov  prihodkov, kar je za 121,1  milijonov evrov oz. za 7,5 % več kot v avgustu 2021 in za 258,5 milijonov evrov oz. za 17,6 % več kot v avgustu 2020.

V obdobju januar – avgust 2022 je FURS pobrala neto 13.909,7 milijonov evrov prihodkov, kar je za 1.453,6 milijonov evrov  oz. za 11,7 % več kot v enakem obdobju lani in za 3.544,2  milijonov evrov  oz. za 34,2 % več kot v obdobju januar – avgust 2020. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2022