Poročilo o količini prodanega goriva za kmetijstvo za leto 2023

Trgovci, ki so v letu 2023 prodajali gorivo za kmetijstvo, do 31. januarja 2024 predložijo poročilo o količini prodanega goriva za kmetijstvo v preteklem koledarskem letu, kot to določajo določbe osmega odstavka 94. člena Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21, 192/21 in 140/22). Glede na določbe 7. člena Pravilnika o kriterijih za določitev normativne porabe goriva za kmetijstvo, postopku dodelitve in obliki enolične identifikacijske oznake ter postopku vzpostavitve dostopa do informacijskega sistema davčnega organa za prodajo goriva za kmetijstvo (Uradni list RS, št. 155/22) to storijo na način, da poročilo predložijo v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa na obrazcu Poročilo o prodaji goriva za kmetijstvo.

Obrazec Poročilo o prodaji goriva za kmetijstvo je objavljen na spletnih straneh Finančne uprave Republike Slovenije. Trgovec – prodajalec goriva za kmetijstvo izpolnjen obrazec odda preko eDavkov kot lastni dokument.