Poročanje plačilnih podatkov s strani ponudnikov plačilnih storitev in CESOP

Sprememba dokumenta.