Poročanje operaterjev platform

Objavljen je nov dokument »Poročanje operaterjev platform«, ki podrobneje pojasnjuje pravila poročanja za poročevalske operaterje platform.

Poročevalski operaterji platform prvič poročajo za poročevalno obdobje 2023.

Dokument izpostavlja tudi pomembne datume, vezane na prvo poročanje:

  • Do 31. 12. 2023 poročevalski operaterji platform zaključijo postopke dolžne skrbnosti (zbiranje in preverjanje podatkov  o prodajalcih);
  • Do 31. 1. 2024 poročevalski operaterji platform poročajo FURS.