Pomožni postopki v primeru nedelovanja carinskih informacijskih sistemov

Sprememba dokumenta.