Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature EU (tobak)

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se pojasnjevalna opomba k tarifni podštevilki 2403 99 10 nadomesti z novo pojasnjevalno opombo za uvrščanje tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 151/2022).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.