Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature EU (ribe)

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se pojasnjevalne opombe k tarifnim podštevilkam 0302 33 10 in 0302 33 90, 0302 49 90, 0302 89 90 in 0305 63 00 nadomestijo z novimi pojasnjevalnimi opombami, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 151/2022).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.