Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature EU (jermenčki za ure)

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se vstavi novo besedilo pojasnjevalnih opomb k tarifni številki 9113 in tarifni podštevilki 8517 79 00 za uvrščanje jermenčkov in zapestnic za ročne ure, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 233/2022).

Spremembe pojasnjevalnih opomb KN so objavljene na spletni strani FURS.