Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – kmete, prostovoljno vključene v zavarovanje

Sprememba dokumenta.