Peta tranša pomoči za samozaposlene zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023

9. februarja je pomoč prejelo 663 upravičencev v skupnem znesku 733.780 evrov. Nakazilo so prejeli samozaposleni, ki so prek eDavkov vložili posebno izjavo od 1. januarja 2024 do 31. januarja 2024 za obdobje od avgusta do decembra 2023. Doslej je bilo na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) samozaposlenim skupaj nakazanih 2.625.493 evrov tovrstne pomoči.