Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost APRIL 2022

Zavezanec plača prispevke do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.