Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod se lahko v davčnem obračunu DDPO in DohDej (ki mora biti oddan do 31. marca 2023) uveljavlja za vlaganja, ki so bila izvedena v letu 2022. Pravne podlage so 55.c člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2, 65.a člen Zakona o dohodnini – ZDoh-2 in Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.

V zvezi z navedenim vas obveščamo, da smo v pomoč pri presoji, ali ste upravičeni do uveljavljanja olajšave za posamezna vlaganja, pripravili Podrobnejši opis z naslovom: Olajšava za digitalni in zeleni prehod, ki je objavljen na spletnih straneh FURS.