Odprtje kvot za novo četrtletje za nekatere izdelke iz jekla

Novo četrtletje se začne v nedeljo 1. oktobra, ki je za večino držav članic dela prost dan.

S strani Komisije smo bili obveščeni, da tarifne kvote ne bodo blokirane, ter, da bo prva alokacija, po kronološkem vrstnem redu glede na datum sprejema deklaracije, s katero se zahteva zadevna kvota, potekala v sredo, 4. 10. 2023.

Ker se nekatere kvote običajno zelo hitro izčrpajo predlagamo, da se z vložitvijo zahtevkov za črpanje tarifnih kvot odprtih na osnovi navedene uredbe, ne odlaša in se zahtevke vloži že v nedeljo 1. 10. 2023.

Zahtevke za kvote bo v času neuradnih ur, po ustaljenem postopku, sprejemal Oddelek za carinjenje Obrežje. Carinski uslužbenec bo vse vložene zahtevke preveril in poslal na dodelitev v Bruselj.