Obvestilo uvoznikom, ki uvažajo ribiške proizvode iz Argentine

Evropska komisija DG MARE nas je obvestila, da je Argentina dne 30. 6. 2022 pričela potrjevati potrdila o ulovu z digitalnim podpisom, v skladu s členom 12/4 Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008, z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje.

Gre za potrdilo o ulovu, ki je digitalno podpisano in elektronsko predloženo. Zato morajo biti uvozniki pozorni, da prejmejo elektronsko potrdilo o ulovu predloženo direktno od izvoznika v Argentini, brez vmesnega printanja, skeniranja ali “print to PDF”, ker se tako izgubi digitalni podpis. Ko uvoznik prejeme potrdilo o ulovu po elektronski pošti od izvoznika v Argentini, ga za namene najave pošiljke ribiških proizvodov pošlje direktno pristojnemu organu – finančnemu uradu, oddelku za carinjenje, kjer se bodo ribiški proizvodi sprostili v prosti promet. Finančnemu uradu, oddelku za carinjenje, kjer se bodo ribiški proizvodi sprostili v prosti promet predloži tudi papirno verzijo, ki jo uvoznik predhodno sprinta ter izpolni polje (izjava uvoznika). Finančni urad, oddelek za carinjenje po opravljenem preverjanju na papirni verziji potrdila o ulovu izpolni polje (nadzor uvoza).