Obvestilo o poteku podaljšanega roka za oddajo prvega poročila

Svetujemo, da čimprej preverite vrsto in količino blaga, ki ste ga uvozili v navedenem obdobju in se seznanite z obveznostmi, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah.

Še posebej pozivamo posredne carinske zastopnike, da poročajo in v svoja poročila vključijo uvoznike s sedežem v tretjih državah, katere so zastopali ter uvoznike s sedežem v EU (vključno s fizičnimi osebami), v kolikor teh uvoznikov niso obvestili, da za njih ne bodo izvajali obveznosti poročanja. 

Evropska komisija je v zadnji objavljeni verziji zbirke pogostih vprašanj in odgovorov (Questions & Answers), na strani 35 objavila predlogo, ki jo lahko posredni carinski zastopnik uporabi za pripravo obvestila uvozniku s sedežem v EU, da zanj ne bo izpolnjeval obveznosti poročanja na podlagi predpisov Mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah.

Za vsebinska vprašanja glede izpolnjevanja obveznosti CBAM, se lahko obrnete na e-naslov cbam.fu(at)gov.si in za tehnično pomoč na: Sektor za centralno pomoč uporabnikom sd.fu(at)gov.si, tel.: 05 297 68 00.

Več informacij o Mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah, se nahaja na spletni strani Finančne uprave RS – CBAM in spletni strani Evropske komisije.

Svetujemo še seznanitev z naslednjimi obvestili na spletnih straneh FURS:

Predložitev poročila CBAM po izteku roka za predložitev 31. 1. 2024 (1. 2. 2024)

Izteka se rok za predložitev prvega CBAM poročila 31. 1. 2024! (29. 1. 2024)

Podrobnejše informacije o tem, kdo in kdaj je zavezan za poročanje CBAM (15. 1. 2024)

Objava Smernic o privzetih vrednostih za prehodno obdobje CBAM (28. 12. 2023)

Informacija uvoznikom o potrebni registraciji oz. ureditvi dostopa v Prehodni register EU CBAM (Portal CBAM) za namene poročanja (21. 12. 2023)