Obvestilo izvoznikom, ki izvažajo ribiške proizvode na Japonsko

Evropska komisija DG MARE nas je obvestila, da bo Japonska dne 1. 12. 2022 začela uporabljati novo shemo dokumentacije o ulovu za določene ribiške proizvode, navedene v dokumentu TEHNIČNA OPOMBA o vodnih živalih in rastlinah razreda II GB.

Na splošno shema temelji na načelih Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008, z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravo, vključno s predlogo Priloge II (potrdilo o ulovu), predlogo Priloge IV (izjava predelovalnega obrata) in predlogo Priloge IV Izvedbene uredbe Komisije 1010/2009 (poenostavljeno potrdilo o ulovu).

Shema dokumentacije o ulovu, ki se bo uporabljala od 1. 12. 2022, se bo sprva uporabljala za štiri vrste ribiških proizvodov, in sicer za:

  1. lignje in sipe,
  2. pacifiški morski list,
  3. skušo in
  4. sardine.

V tehnični opombi GB, Priloge 1 je natančno navedeno, za katere štiri vrste ribiških proizvodov je treba predložiti potrdilo o ulovu za izvoz na Japonsko. Če pa se zadevni ribiški proizvodi uvažajo na Japonsko prek tretje države, ki ni država zastave, je poleg potrdila o ulovu potrebno predložiti še dokumentacijo (izjavo o predelavi/izjavo o nemanipulaciji/ skladiščni dokument), ki dokazuje, da so proizvodi predelani, ali samo shranjeni in da so se v zvezi z njimi opravljale samo dejavnosti za ohranjanje proizvodov v dobrem ter pristnem stanju in so bili nenehno pod nadzorom pristojnih organov. V Prilogi 2 tehnične opombe je priložena dokumentacija, ki se zahteva za uvoz omenjenih ribiških proizvodov na Japonsko.

Pristojni organ za preverjanje in potrjevanje izjave o predelavi za izvozu predelanih ribiških proizvodov v tretje države, če tretja država takšno izjavo zahteva, je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.