Obvestilo glede pravočasne predložitve obračuna DDV

Davčne zavezance obveščamo, da bo Finančna uprava RS za obračunska obdobja od januarja 2024 dalje zaostrila kaznovalno politiko, in sicer bo večjo pozornost pri sankcioniranju nepredložitve DDV obračuna usmerila na davčne zavezance, ki so za več davčnih obdobij sicer predložili obračune DDV, vendar so to storili šele po prejemu poziva za predložitev obračuna in s takšnim ravnanjem nadaljujejo tudi v letu 2024.

Finančna uprava RS s pozivom za predložitev obračuna DDV ne bo več omogočila dodatnega roka za izpolnitev obveznosti predložitve obračuna, saj je rok za predložitev obračuna določen v 88. členu Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1. Namen je povečanje discipline davčnih zavezancev pri predlaganju obračunov DDV v prihodnje.

Davčni zavezanec je v skladu z 88. členom ZDDV-1 dolžan predložiti obračun DDV davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, oziroma do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, če je za navedeno davčno obdobje dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz 90. člena ZDDV-1. Davčni zavezanec mora predložiti obračun DDV ne glede na to, ali je za davčno obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati DDV.

Nepredložitev obračuna DDV oziroma nepredložitev obračuna DDV v predpisanem roku ali na predpisan način predstavljajo hujšo davčno kršitev. Za pravne osebe je predpisana globa od 4.000 evrov do 75.000 evrov, za samostojne podjetnike globa od 3.000 evrov do 50.000 evrov, za posameznike pa znaša globa od 400 do 5.000 evrov.