Obvestilo glede dostave CRS sporočil

Poročevalske finančne institucije morajo informacije sporočati v skladu z navodili o dostavi, ki so objavljena v Prilogi 20 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 85/16 in 30/17).

Finančne institucije, ki prvič oddajajo CRS poročilo Finančni upravi RS, morajo pri vzpostavitvi produkcijskega komunikacijskega kanala ZBS_B2B za dostavo CRS sporočil urediti sledeče:

  1. Pred začetkom poročanja je potrebno v sistem eDavki (preko dokumenta Edp-PriSP na portalu eDavki) registrirati strežniški certifikat finančne institucije, ki bo izmenjevala podatke o finančnih računih. Navodila za registracijo so v prilogi Tehničnega protokola, ki je objavljen na spletni strani FURS v razdelku Tehnične informacije (v primeru težav se finančne institucije lahko obrnejo na tehnično podporo eDavki: sd.fu(at)gov.si). 
  2. Po uspešni registraciji morajo finančne institucije na naslov sd.fu(at)gov.si poslati obvestilo (prosti tekst), da je registracija certifikata uspela (pri tem naj finančne institucije navedejo številko Edp-PriSP dokumenta, ki so ga oddale preko portala eDavki oziroma davčno številko institucije, ki je oddala dokument). FURS namreč na podlagi tega obvestila strežniški certifikat ustrezno aktivira, o čemer finančno institucijo preko elektronske pošte tudi obvesti.
  3. Finančna institucija za izmenjavo podatkov uporabi spletno storitev ZBS_B2BService, verzijo 2.12.
  4. Finančna institucija mora uvoziti FURS B2B profil. Profil za produkcijsko okolje je objavljen na spletni strani FURS v razdelku Tehnične informacije. Hkrati mora finančna institucija preveriti, ali ima ustrezno uvoženo vmesno (intermediate) (Entrust Certification Authority – L1M) in root (Entrust Root Certification Authority – G2) potrdilo v trusted store in da ima aplikacija ZBS dostop do le-tega. Le-ta se lahko prenese z uradne strani izdajatelja Entrust.
  5. Finančna institucija v naslednjem koraku preko ZBS_B2B kanala pošlje Profil z vsebovanim javnim ključem digitalnega certifikata za podpisovanje datotek. Izmenjava profilov je standardna operacija ZBS_B2B aplikacije v.2.12 – na maski »Splošne nastavitve« se preko gumba »Pošlji profil« izvede pošiljanje profila na FURS. Registracija profila poteka na FURS avtomatično, finančna institucija zato v primeru uspešno poslanega profila ne prejme nazaj nobenega obvestila.
  6. Po uspešno izvedenih korakih od 1 do 5 sledi izmenjava CRS sporočil.

Navedeno velja tudi v primeru menjave strežniškega certifikata.

Pošiljanje CRS sporočil preko testnega komunikacijskega kanala za dostavo informacij o finančnih računih Finančni upravi RS ni predvideno.

S 1. 2. 2021 se je začela uporabljati nova verzija XML CRS sheme 2.0, ki jo morajo pri oddaji začetnih, popravljalnih ali ničelnih CRS poročil upoštevati vse poročevalske finančne institucije. Več o tem si preberite v rubriki Tehnične informacije.

Kontaktni naslov za tehnična vprašanja v zvezi z oddajo CRS sporočil je sd.fu(at)gov.si.

Kontaktni naslov za vsebinska vprašanja je crs.fu(at)gov.si.