Novosti v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1C)

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 140, z dne 4. 11. 2022, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1C), ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2023, razen spremenjenega 20. člena zakona, ki se začne uporabljati 13. februarja 2023. S 1. januarjem 2023 se tako med drugim uvaja pravica do nakupa označenega plinskega olja, namenjenega za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev.

Celotno besedilo