Nezaključeni izvozni postopki v Združeno Kraljestvo v letu 2023

Po uvedbi novih izvoznih sistemov v EU so imeli nekateri slovenski izvozniki probleme z zaključevanjem izvoznega postopka v primeru, ko blago zapušča EU preko francoskih carinskih uradov FR000740 (Calais bureau), FR620001 (Calais port tunnel bureau) in FR002300 (Le Havre Port bureau) ter pri tem ne gre za tehnične napake ali probleme. Verjetno je to posledica obremenjenosti teh uradov. Kot carinska administracija poskušamo zagotoviti ustrezna dokazila o izstopu tudi po vzporednih kanalih (kot je komunikacija preko nacionalnih služb za pomoč uporabnikom). Predlagamo, da se v primeru, ko ima izvoznik več nezaključenih izvozov (ki bi po informacijah izvoznika že morali že biti zaključeni pri navedenih carinskih uradih), obrne na službo za pomoč uporabnikom FURS (sd.fu(at)gov.si), ki bo poskušala pridobiti od francoskega carinskega organa ustrezna elektronska sporočila o izstopu blaga v izogib alternativnemu potrjevanju izvoznih postopkov.

Dodatno vas obveščamo, da bo s 1. 10. 2023 v izvoznem sistemu na razpolago dodatna funkcionalnost, in sicer usklajevanje podatkov po prepustitvi v izvoz. Na razpolago bo za deklaracije, ki so bile vložene po 24. 5. 2023 (po uvedbi SIAES2). Za več informacij se lahko obrnete na svoje dobavitelje programske opreme.