Nedelovanje storitev izmenjav G2G, 10. 6. 2022

Danes, 10. 6. 2022, storitve izmenjav G2G ne delujejo zaradi nujnih tehničnih vzdrževalnih del. Nedelovanje vpliva na:

• 79 – eVEM (SOAP) – Posredovanje prekrškovne evidence.

• 80 – eVEM – Posredovanje prekrškovne evidence za fizične osebe.

• 81 – eVEM – Posredovanje prekrškovne evidence za pravne osebe

•​ 83 – MJU – Posredovanje podatkov za namen ZJN

• 85 – ZRSZ – Posredovanje podatkov o sklepih in odločbah o prekrških na podlagi ZZSDT.

• 92 – ZZZS – Posredovanje podatkov za potrebe izvajanja ZČmIS.

• 106 – Posredovanje podatkov pošiljk vina iz CURS na IKGLR

• 135 – Neplačniki 5000 – Prevzem podatkov iz sistema CURS

• 139 – Neplačniki 5000 – Izvoz podatkov iz SAP in objava na MJU

Hvala za razumevanje.