Navodilo o obliki, vsebini in načinu dostave podatkov, ki jih sporočajo ponudniki plačilnih storitev Finančni upravi Republike Slovenije

Nov dokument.