Navodilo o izvajanju postopka posebne rabe

Glavna novost v navodilu je, da se zahtevek za pridobitev dovoljenja za posebno rabo v skladu s členom 211 Carinskega zakonika Unije po novem vlaga preko evropskega sistema carinskih odločb (CSD) – portala za gospodarske subjekte (TP) in ne več z vložitvijo obrazca pri krajevno pristojnem finančnem uradu. V navodilu je dodana tudi nova priloga – obrazec za prenos pravic in obveznosti iz posebne rabe (TORO).

Navodilo za prijavo v evropski sistem carinskih odločb – CDS in Navodilo za uporabo portala TP za področje carinskih dovoljenj – TP CDS, sta na voljo na povezavi eCarina.