Napoteni vozniki

Po ZČmIS-1 cestna preverjanja na območju R Slovenije opravljajo FURS in IRSI. FURS bo v celoti nadziral samozaposlene osebe. IRSD inšpekcijski organ – preverjanja po napotitvi.

Ker ste lahko člani kontaktne skupine za gospodarstvo za področje carin ali trošarin tudi v vlogi naročnika storitev mednarodnega prevoza, vam v spodnji povezavi podajamo nekaj informacij v zvezi z vašimi obveznostni.

Podrobnejša pravila pri napotenih voznikih