Možnost uporabe poenostavitve za tristranske posle

Pojasnilo FURS, št. 0920-5327/2024-1, 20. 3. 2024.