Možnost testiranja več vrst dohodkov REK-O obrazca, samoprijave in popravkov REK-O obrazca

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov smo na testnem portalu eDavki dne 4. 2. 2022 objavili REK-O obrazec za izplačilo plače (vrsta dohodka 1001), o čemer smo vas že seznanili v novici Možnost testiranja REK-O obrazca. Na podlagi testiranj smo ugotovili posamezne napake v kontrolah pri plači, kar smo ustrezno popravili. Popis kontrol (tudi za ostale vrste dohodkov) je objavljen v datoteki “REK-O kontrole“, pri čemer opozarjamo, da je navedeni dokument delovni osnutek in da so kontrole, ki so zapisane z rdečo, še v razvoju, bodo pa implementirane in naj jih razvijalci programske opreme ustrezno upoštevajo. 

Na testnem portalu eDavki je objavljen REK-O obrazec za izplačila naslednjih vrst dohodkov z vgrajenimi predvidenimi kontrolami:

1001 Plača in nadomestilo plače

1003 Jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč in povračila stroškov

1090 Regres

1107 Dohodek na podlagi udeležbe v dobičku

1110 Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov

1144 Dohodek za vodenje poslovnega subjekta

1150 Drugi dohodki iz delovnega razmerja

Kot smo vas seznanili Novi REK obrazec 1. septembra 2022 smo v okviru prenove REK obrazcev poenostavili tudi oddajo REK-O obrazca v primeru samoprijave (vrsta dokumenta I, J in K) kar je prav tako sedaj možno testirati.

Za testiranje je na voljo tudi popravljanje REK obrazcev. V okviru popravljanja predloženih podatkov se tako lahko popravljajo podatki na nivoju posameznega individualnega REK obrazca brez popravljanja zbirnega REK-O obrazca in predlaganja vseh ostalih iREK obrazcev, ki niso predmet popravka.

V pomoč pri prilagoditvi programske podpore objavljamo tudi Navodila za izpolnjevanje REK-O obrazca s podrobnim opisom posameznih polj.

REK-O obrazce za ostale vrste dohodkov bomo objavljali postopoma, o čemer vas bomo sproti obveščali. Morebitna vprašanja, predloge ali pripombe v zvezi z uveljavitvijo REK-O obrazca pošljite na naslov prenovarek.fu(at)gov.si.

Navodila za izpolnjevanje REK-O obrazca

REK-O obrazec

Kontrole na REK-O obrazcih