Moteno delovanje storitev sistema eDavki in G2G, 26. 10. 2022

Danes, 26. 10. 2022, je bilo od 10.27  do 12.20 moteno delovanje storitev sistema eDavki in G2G zaradi tehničnih težav.

Onemogočena bo oddaja dokumentov preko sistema eDavki:
– iz skupine DDV in VIES, DDPO in DDD, DFS,
– eVročanje – POS,
– izračun obresti po samoprijavi.

Na oddane dokumente v eDavkih boste odgovor prejeli po 19.00:
– NF-PorObv Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih/obvestila o dolgu,
– NF-PreObr – Naročilo potrdila o predloženih obračunih,
– iREK21- Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja.

Hkrati knjigovodsko stanje zavezanca, ne bo izkazovalo pravilnega stanja:
– eKartica Kartica zavezanca,
– eKarticaC Kartica zavezanca (carine, trošarine…),
– eKarticaO Kartica zavezanca (odprte postavke).

Storitve G2G, ki ne uporabljajo zalednega sistema v katerem bodo potekala vzdrževalna dela bodo delovale.

Nedelujoče storitve G2G:
– UE – Posredovanje podatkov o vojnih invalidih, vojnih veteranih in žrtvah vojnega nasilja.
– FURS – Preverjanje prejemnika blaga (Y041) / Preverjanje zastopnika uvoznika (Y042).
– eVEM – Podatki o preverjanju omejitev zaradi neporavnanih davčnih obveznosti po 10.a členu ZGD-1.
– ZRSZ – Posredovanje inf. o poravnanih davkih in prispevkih.
– ZPIZ – Posredovanje REK in KNJ podatkov.
– eVEM (SOAP) – Posredovanje prekrškovne evidence.
– eVEM – Posredovanje prekrškovne evidence za fizične osebe.
– eVEM – Posredovanje prekrškovne evidence za pravne osebe.
– MJU – Posredovanje podatkov za namen ZJN.
– ZRSZ – Posredovanje podatkov o sklepih in odločbah o prekrških na podlagi ZZSDT.
– ZRSZ – Posredovanje podatkov ZRSZ o nadzoru in zaposlovanju na črno.
– ZRSZ – Posredovanje nepredlagateljev IREK in neplačnikov obveznih prispevkov za socialno varnost.
– ZZZS – Posredovanje podatkov za potrebe izvajanja ZČmIS.
– Posredovanje podatkov o začetih prekrških med FURS in IRSD.
– Izmenjava podatkov iz knjigovodske evidence in evidence o davkih.
– Izmenjava podatkov iz knjigovodske evidence in evidence o davkih AKTRP.
– Izmenjava podatkov iz knjigovodske evidence in evidence o davkih MKGP.
– Posredovanje podatkov iz knjigovodske evidence AVP.​

Preverjanje podatkov davčnih zavezancev v zalednem sistemu eTrod bo onemogočeno.​

Hvala za razumevanje.