Menjalni tečaj za ruski rubelj za mesec april

Obveščamo vas, da je ECB začasno ustavila objavo referenčnega tečaja evra za ruski rubelj zaradi trenutnih trgovalnih aktivnosti na trgu EUR/RUB. Zato se menjalni tečaj za določanje carinske vrednosti blaga izražene v ruskih rubljih določa v skladu s členom 53(1)(a) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije in členom  146 (4) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije.

V skladu z zgoraj navedenimi določbami in usmeritvami Komisije smo države članice dolžne določiti menjalni tečaj za izračun carinske vrednosti blaga iz ruskega rublja v evro, ki bo za mesec april 114,4428.