Kritična napaka pri oddaji REK obrazcev, 9. 11. 2023

Obveščamo vas, da zaznavamo težave z sumarnimi polji pri oddaji REK obrazcev. V primeru javljene katere od spodnjih napak, kliknite na Izračun na zbirnem delu obrazca. Sumarna polja se bodo uskladila in REK boste lahko oddali.

Kritične vsebinske napake

• Vrednost polja ‘101 Za plačilo’ na zbirnem obrazcu presega dovoljeno odstopanje od vsote vrednosti polj ‘A093 SKUPAJ’.

Analitični zapis DŠ: 12345678 – IME PRIIMEK

• Vrednost v polju ‘A075O’ ni pravilna.

• Vrednost v polju ‘A075P’ ni pravilna.

• Vrednost v polju ‘A086O’ ni pravilna.

• Vrednost v polju ‘A086P’ ni pravilna.

• Vsota vrednosti polj ‘M09 Znesek’ mora biti enaka vrednosti polja ‘A101P’.

• Vrednost polja ‘A101P’ mora biti večja od 0.

• Vrednost v polju ‘A093’ ni pravilna.

Težava bo odpravljena predvidoma do 17. 11. 2023.

Za nevšečnosti se opravičujemo.