Koriščenje davčne olajšave za zaposlovanje po noveli ZDDPO-2S za osebe, ki so bile zaposlene v letu 2020 in 2021

Pojasnilo FURS, št. 0920-4180/2023-4, 30. 3. 2023.