Izvzeti ribiški proizvodi iz uporabe IUU uredbe o nezakonitem ribolovu

V Uradnem listu EU št. L 233/36, z dne 8.9.2022, je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1479, z dne 7. septembra 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1005/2008 ( v nadaljevanju IUU uredba) glede opredelitve ribiških proizvodov, ki v prilogi I k navedeni uredbi zajema posodobljen seznam proizvodov, ki so izvzeti iz opredelitve “ribiških proizvodov” v 8. točki 2. člena IUU uredbe. To so proizvodi, ki so izključeni iz uporabe IUU uredbe, zato zanje ni potrebno predložiti potrdila o ulovu in ostale dokumentacije iz sistema potrdil o ulovu pri uvozu/izvozu ribiških proizvodov v/iz EU. Uredba začne veljati 14.9.2022.